امروز برای من یک روز خاص است. 

روزی که تکرارش سالها به طول خواهد انجامید.

امروز  تولد من مصادف شده است با ولادت امیرمومنان حضرت علی (ع).